• contact@jusbbank.com
Untitled Document

जेयुएसबी बँक कर्ज व्याज दर

क्र. कर्ज प्रकार व्याज दर
1 कॅश क्रेडिट 12.50% 12.00% 50 लाखांपेक्षा जास्त
2 प्रकल्प मुदत कर्ज 12.50% 12.00% 50 लाखांपेक्षा जास्त
3 वास्तुसिद्धी गृहकर्ज कर्ज 10.00%
4 व्यवसायिक गृहकर्ज कर्ज 13.00%
5 घर दुरुस्ती 13.00%
6 कृषि कर्ज 12.50% जमीन विकास / शेती खरेदी इत्यादी
7 चारचाकी वाहन कर्ज 11.00% व्यावसायिक
8 टू व्हिलर 13.00% व्यावसायिक
9 व्यावसायिक वाहन 12.00%
10 जुन्या वाहन खरेदी 15.00%
11 ऊस कर्ज 10.00%
12 सोने कर्ज 9.00% .
13 ठेव कर्ज ठेवींवरील व्याज दर १% जादा
14 पिग्मी कर्ज 10.00%

कर्ज योजना

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

कर्ज मर्यादा:

पात्रता:

परत फेडीचा कालावधी:

सुरक्षा:

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

उद्धेश:

घर बांधकाम,खरेदी साठी

कर्ज मर्यादा:

७५%

पात्रता:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

परत फेडीचा कालावधी:

१ ते १० वर्ष (मासिक हप्ता)

सुरक्षा:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

उद्धेश:

१ ते १० वर्ष घर बांधकाम,खरेदी साठी

कर्ज मर्यादा:

७५%

पात्रता:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

परत फेडीचा कालावधी:

१ ते १० वर्ष वार्षिक हप्ता

सुरक्षा:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

उद्धेश:

फार्म हाऊस बांधकाम

कर्ज मर्यादा:

७५%

पात्रता:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

परत फेडीचा कालावधी:

१ ते १० वर्ष (वार्षिक हप्ता )

सुरक्षा:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

उद्धेश:

नवीन कार खरेदी (Non Commercial)

कर्ज मर्यादा:

८०%

पात्रता:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

परत फेडीचा कालावधी:

१ ते ५ वर्ष मासिक हप्ता

सुरक्षा:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

पूर्व - पेमेंट शुल्क:

आवश्यक कागदपत्रे:

अधिक माहिती साठी बँकांशी सम्पर्क करावा

Untitled Document
Untitled Document