• contact@jusbbank.com
Untitled Document

शाखा केंद्रे

मुख्य कार्यालय

श्री. मिलिंद जगदाळे
सहाय्यक महाव्यवस्थापक

श्री. व्ही. ए. कदम
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्ता: लेन क्रमांक १०, कोल्हापूर-सांगली रोड, जयसिंगपुर.
ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर. पिन: ४१६१०१
संपर्क: (०२३२२) २२४५८८, २२५२७७
सेवा: लॉकर | ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी

श्री. जनार्धन महादेव बोटे
व्यवस्थापकीय संचालक
डाटा सेंटर

पत्ता: लेन क्रमांक १०, कोल्हापूर-सांगली रोड, जयसिंगपुर.
ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर. पिन: ४१६१०१
संपर्क: (०२३२२) , २२४५८८, २२५२७७
जयसिंगपुर

पत्ता: लेन क्रमांक १०, कोल्हापूर-सांगली रोड, जयसिंगपुर.
ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर. पिन: ४१६१०१
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०१
संपर्क: (०२३२२)
मोबाईल: ९१४६०११६०९
सेवा: लॉकर | ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
कुरुंदवाड

पत्ता: नवबाग रोड, कुरुंदवाड, मेन रोड, ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर. पिन: ४१६१०६
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०२
संपर्क: (०२३२२)- २४४२९६
सेवा: लॉकर | ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
दत्त नगर

पत्ता: दत्ता नगर, खाते इमारत, शिरोळ, ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर. पिन: ४१६१२०
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०३
संपर्क: (०२३२२)- २३७८८८
सेवा: एटीएम | ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
अब्दुल लत

पत्ता: सिद्धेश्वर मंदिर, अब्दुल लत, ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर - ४१६१३०
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०४
संपर्क: (०२३२२)- २५४८७७
सेवा: लॉकर | ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
चंदूर

पत्ता: सैनिक कटा जवळ, "सूर्य इमारत", चांदूर, ता: हातकणंगले, जि: कोल्हापूर पिन ४१६११६
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०५
संपर्क: (०२३०) - २३९२१७७
सेवा: लॉकर | ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
कवटे गुलंड

पत्ता: : कवटे गुलंड माळ भाग, ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर पिन: ४१६१०५
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०६
संपर्क: (०२३२२)- २७६६११
सेवा ----
सांगली

पत्ता: सी.एस.नं. ४५६ बी सुतार बिल्डींग, आनंद टॉकीज जवळ, गाव भाग, सांगली, जि, सांगली, पिन ४१६४१६
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४१५१
संपर्क:: (०२३३) - २३३०६६६
सेवा: ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
खिद्रापुर

पत्ता: कदम गल्ली, कोपेश्वर मंदिराजवळ, खिद्रापुर, ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर पिन: ४१६१०८
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०७
संपर्क: (०२३२२)- २६५७७७
सेवा: ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
यड्राव

पत्ता: "जिगांप्पा महाराज मठ", आर.के.नगर, शरद तांत्रिक इन्स्टिट्यूट ऑफ, यड्राव, ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर, पिन: ४१६१४६
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०८
संपर्क: (०२३२२)- २५२५२७
सेवा: लॉकर | ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
दत्तवाड

पत्ता: ११८२, हॉयस्कुल रोड टेलिफोन एक्सचेंज जवळ दत्तवाड, ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर, पिन ४१६१०७
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०९
संपर्क:: (०२३२२)- २४१७७७
सेवा: ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
शिरडोण

पत्ता: शिवाजी चौक, ग्राम पंचायत जवळ, शिरडोण ता: शिरोळ, जि: कोल्हापूर, पिन ४१६१०७
आयएफएससी कोड: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: ४१६८८४५०९
संपर्क:: (०२३२२)- २५८१७७
सेवा: ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
डोणोली

पत्ता: : खाराडे कॉप्लेक्स, शिवाजी चौक, डोणोली
ता:- शिरोळ, जि: कोल्हापुर - ४१६१०१
आयएफएससी कोड:: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: :
संपर्क : : (०२३२२) २३३५७७
सेवा: : ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
मिरज

पत्ता: : लक्ष्मी मार्केट, ता:- मिरज, जि: कोल्हापुर - ४१६४१०
आयएफएससी कोड:: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: :
संपर्क : : (०२३२२) २२२१७७७
सेवा: : ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
कवलापुर

पत्ता: : "गुरुप्रसाद", पेठभाग, विरचारे चौक, ता: मिरज, जि: सांगली - ४१६३०६
आयएफएससी कोड::
एमआयसिआर कोड: :
संपर्क : : ०२३३-२३३४४७७
सेवा: : ठेव | कर्ज
कोल्हापूर

पत्ता : सीसी नं. ९०६ / ९०७, डी वॉर्ड, रविवार पेठ, आझाद चौक, कोल्हापूर. ता. करवीर, डी. कोल्हापूर - ४१६००२
आयएफएससी कोड:: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: :
संपर्क : : ०२३१ - २६४५५००
सेवा: : ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
बेळगाव

पत्ता : ३५७५ राजन्नवर कॉम्प्लेक्स, शनिवार खुट, बेळगावी - ५९०००१
आयएफएससी कोड:: ICIC00JUSBL
एमआयसिआर कोड: :
संपर्क : : ०८३१ - २४६२०६६
सेवा: : ठेव | कर्ज | आरटीजीएस / एनईएफटी
Untitled Document
Untitled Document